Konstitueret sognepræst for Skt. Nikolaj

Vor sognepræst siden september 2017, p. Michael Hornbech-Madsen, måtte grundet helbredsmæssige årsager fratræde sin stilling som sognepræst ved Skt. Nikolaj Sogn, Hvidovre, ved årsskiftet 2019/2020. Niels Engelbrecht, prælat og generalvikar, er samtidig tiltrådt som konstitueret sognepræst for Skt. Nikolaj Sogn.

Det nye menighedsråd

Sognets Menighedsråd, som blev valgt 5. april 2018 for en periode på fire år, består af:
Formand & Kasserer: Jette Kromayer, e-mail: jette@kromayer.dk
Næstformand: Van Thao Nguyen, e-mail: thaohang.nguyen@gmail.com
Sekretær: Ole John Mohrsen, e-mail: ole.mohrsen@mail.dk
Medlem: Maria Pia Igwebuike, e-mail: pia@figweb.dk
Medlem: Birgitte Anne Mohrsen, e-mail: gul-mohrsen@mail.dk
Medlem: Marek Rogowski, e-mail: marekrogowski@gmail.com
Suppleant: Derick Tatah, e-mail: sheytatah@gmail.com